Webprofis is een Forum waarin je vragen kunt stellen die webgerelateerd zijn. Heb je vragen over of problemen met je Webpagina, HTML, CSS, Javascript, PHP of andere client of serverside scriptingtalen? Stel ze dan gerust op dit forum. Op dit forum zijn een aantal vrijwilligers actief die u graag met uw vragen willen helpen en u waar mogelijk een passend antwoord aanbieden. Hebt u zelf veel ervaring en kennis met betrekking tot het bovenstaande? U bent van harte welkom om uw kennis met anderen te delen!

We hopen dat eenieder op dit Forum een leerzame ervaring mag opdoen.

Team Webprofis


Privacy policy
Privacy Policy voor Bezoekers van webprofis.nl

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.webprofis.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.webprofis.nl staat onder beheer van Jack Maessen. U kunt contact opnemen met de beheerder via www.webprofis.nl/admin-contact

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.webprofis.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Webprofis.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Webprofis.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, waarschuwing, handigheid etcetera, waarvan webprofis.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Webprofis.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren, cookies ten behoeve van sessies en Google Analytics. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan webprofis.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij webprofis.nl/admin-contact.

5. Disclaimer
Webprofis.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


De Privacy Policy voor Members* is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een account opent bij webprofis.nl.

1. Gegevens die door de member* verstrekt worden
Webprofis.nl kan de gegevens die door de members* verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het gericht kunnen antwoorden op vragen, tips, suggesties etcetera.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bovenstaande, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan webprofis.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan webprofis.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de member* aan webprofis.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De member* heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Webprofis.nl kan de member* in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door webprofis.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Members*/members* = bezoekers/bezoeker die een account heeft aangemaakt op webprofis.nl en hierdoor de mogelijkheid heeft om interactief te communiceren in welke vorm dan ook met andere members