Webprofis is een Forum waarin je vragen kunt stellen die webgerelateerd zijn. Heb je vragen over of problemen met je Webpagina, HTML, CSS, Javascript, PHP of andere client of serverside scriptingtalen? Stel ze dan gerust op dit forum. Op dit forum zijn een aantal vrijwilligers actief die u graag met uw vragen willen helpen en u waar mogelijk een passend antwoord aanbieden. Hebt u zelf veel ervaring en kennis met betrekking tot het bovenstaande? U bent van harte welkom om uw kennis met anderen te delen!

We hopen dat eenieder op dit Forum een leerzame ervaring mag opdoen.

Team Webprofis

MySql PHP GET functie

bewerkt zo 25 jan 2015 in Tutorials & Scripten Posts: 879Een leuke functie om bepaalde waardes uit een tabel te halen.
Deze functie is vooral handig als je niet steeds, op verschillende pagina's, een nieuwe query wilt of moet gaan opbouwen om bepaalde waardes uit een database te halen.

Maak een functions.php en plaats hier onderstaand script in.
Include deze functie in bijvoorbeeld je header of config.php

function getMysqlData( $velden, $tabelnaam, $kolom, $waarde ) {
$sql = "SELECT $velden FROM $tabelnaam WHERE $kolom = '$waarde'"; // MySQL select
$result = mysql_query($sql) or die($sql . " Invalid query: " . mysql_error()); // MySQL result
if (mysql_num_rows($result) > 0) {
$row = mysql_fetch_assoc($result);
if(strpos($velden,",") || $velden == "*") {
return $row;
} else {
return $row[key($row)];
}
} else {
echo 'Er werd helaas niks gevonden!';
}
}


Voorbeeld van het gebruiken van deze functie:

Een waarde ophalen:

$voornaam = getMysqlData( "voornaam", "leden_tabel", "gebruikersnaam", "admin" );
echo $voornaam;

Meerdere waardes ophalen:

extract( getMysqlData( "voornaam,achternaam,email", "leden_tabel", "gebruikersnaam", "admin"), EXTR_PREFIX_ALL, "user" );
echo 'Voornaam: ' . $user_voornaam . $user_achternaam . ' Email: ' . $user_email;


Het aantal leden met de zelfde voornaam tellen:

$counter = getPageData( "count(*) as counter", "leden_tabel", "gebruikersnaam", "piet" );
echo 'Er zijn ' . $counter . ' leden met de naam piet.';
Dit Topic is gesloten.