Webprofis is een Forum waarin je vragen kunt stellen die webgerelateerd zijn. Heb je vragen over of problemen met je Webpagina, HTML, CSS, Javascript, PHP of andere client of serverside scriptingtalen? Stel ze dan gerust op dit forum. Op dit forum zijn een aantal vrijwilligers actief die u graag met uw vragen willen helpen en u waar mogelijk een passend antwoord aanbieden. Hebt u zelf veel ervaring en kennis met betrekking tot het bovenstaande? U bent van harte welkom om uw kennis met anderen te delen!

We hopen dat eenieder op dit Forum een leerzame ervaring mag opdoen.

Team Webprofis

Enqueteformulier met Email

bewerkt zo 25 jan 2015 in Tutorials & Scripten Posts: 879De PHP code:


<?php

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {


// formulier 1
$antwoordf1 = '<br />';
if (isset($_POST['submit'])) {
if (!empty($_POST['q1'])) {

// uitlezen antwoord 1 en kijken waar de match is
$antwoordf1 = $_POST['q1'];
switch ($antwoordf1)
{
case "ikzelf":
$antwoordf1 = 'Ikzelf';
break;
case "partner":
$antwoordf1 = 'Mijn partner';
break;
case "kinderen":
$antwoordf1 = 'Mijn kinderen';
break;
case "huisgenoot":
$antwoordf1 = 'Een huisgenoot';
break;
case "anders":
$antwoordf1 = 'Anders';
break;
default:
echo "U heeft vraag 1 niet ingevuld!";
}
}
}

// formulier 2
$antwoordf2 = '<br />';
if (isset($_POST['submit'])) {
if (!empty($_POST['q2'])) {

// uitlezen antwoord 2 en kijken waar de match is
$antwoordf2 = $_POST['q2'];
switch ($antwoordf2)
{
case "nooit":
$antwoordf2 = 'Nooit';
break;
case "zelden":
$antwoordf2 = 'Zelden';
break;
case "soms":
$antwoordf2 = 'Soms';
break;
case "meestal":
$antwoordf2 = 'Meestal';
break;
case "altijd":
$antwoordf2 = 'Altijd';
break;
default:
echo "U heeft vraag 2 niet ingevuld!";
}
}
}// formulier 3
$antwoordf3 = '<br />';
if (isset($_POST['submit'])) {
if (!empty($_POST['q3'])) {

// uitlezen antwoord 3 en kijken waar de match is
$antwoordf3 = $_POST['q3'];
switch ($antwoordf3)
{
case "nooit":
$antwoordf3 = 'Nooit';
break;
case "zelden":
$antwoordf3 = 'Zelden';
break;
case "soms":
$antwoordf3 = 'Soms';
break;
case "meestal":
$antwoordf3 = 'Meestal';
break;
case "altijd":
$antwoordf3 = 'Altijd';
break;
default:
echo "U heeft vraag 3 niet ingevuld!";
}
}
}

// als submit
if (isset($_POST['submit'])) {
$koptekst = 'Uw gekozen antwoorden:<br /><br />';
echo $koptekst;
}


// echo de antwoorden voor de submitter
echo '1. Wie is in uw huishouden meestal verantwoordelijk voor de bereiding van de warme maaltijd?<br />Uw antwoord:&nbsp;<b>'.$antwoordf1.'</b><br /><br />';

echo '2. In welke mate bedenkt u van te voren uw warme maaltijden voor de komende dagen?<br />Uw antwoord:&nbsp;<b>'.$antwoordf2.'</b><br /><br />';

echo '3. Hoe vaak bedenkt u van te voren wat u gaat kopen voordat u boodschappen gaat doen?<br />Uw antwoord:&nbsp;<b>'.$antwoordf3.'</b><br /><br />';


// mailfunctie aanmaken
$ontvanger = $_POST['jouw@email.com'];// ---HIER JOUW EMAIL INVULLEN---
$hoofd = "Vragenformulier";
$naam = $_POST['naam'];
$email = $_POST['email'];
$aanhef = $naam . ' koos de volgende antwoorden:';


// body voor de email opmaken
$body = "";
$body .= "Naam: ";
$body .= $naam;
$body .= "
";

$body .= "Email: ";
$body .= $email;
$body .= "
";

$body .= $aanhef;
$body .= "
";
$body .= $antwoordf1;
$body .= "
";
$body .= $antwoordf2;
$body .= "
";
$body .= $antwoordf3;
$body .= "
";

// check of alle radios gekozen zijn; anders email niet verzenden
if (isset($_POST['submit'])) {

if ((empty($_POST['q1'])) || (empty($_POST['q2'])) || (empty($_POST['q3'])) || (empty($_POST['naam'])) || (empty($_POST['email']))) {
echo '<div class="error">Uw heeft geen of niet alle vragen beantwoord of uw persoonlijke gegevens zijn niet ingevuld. Uw antwoorden zijn derhalve <b>niet</b> verstuurd!<br /><br /></div>';
}

else {

// email verzenden
$formsent = mail($ontvanger, $hoofd, $body, "From: <$email>");

// onderstaande is optioneel en slaat de antwoorden op in data.html ( staat uitgeschakeld)
// data opslaan in html file
//$file = 'data.html';

//$data = file_get_contents($file);
// toevoegen nieuwe data
//$break = '<br />';
//$data .= '<b>'.$naam.'</b>: '.$antwoordf1.' '.$antwoordf2.' '.$antwoordf3.$break;
// schrijf data naar bestand
//file_put_contents($file, $data);


// echo's als verzenden goed of fout is gegaan
if ($formsent){
echo '<div class="succeed">Uw bericht is successvol verstuurd! </div>';
}
else{
echo '<div class="error">Sorry, maar er is iets misgegaan met het versturen van formulier, probeer het later nog eens.</div>';
}

}
}
} // eind request method
?>

De Form:

<form name="antwoord" action="" method="post">
<div>
<h1> De volgende vragen gaan over het inkopen van etenswaren in de supermarkt voor uw huishouden.</h1><br />
<label class="lblQuestion">1. Wie is in uw huishouden meestal verantwoordelijk voor de bereiding van de warme maaltijd?</label><br />
<input type="radio" name="q1" value="ikzelf"/><label>Ikzelf</label><br />
<input type="radio" name="q1" value="partner"/><label>Mijn partner</label><br />
<input type="radio" name="q1" value="kinderen"/><label>Mijn kinderen</label><br />
<input type="radio" name="q1" value="huisgenoot"/><label>Een huisgenoot</label><br />
<input type="radio" name="q1" value="anders"/><label>Anders</label><br />
</div>
<br />

<div>
<label class="lblQuestion">2. In welke mate bedenkt u van te voren uw warme maaltijden voor de komende dagen? </label><br />
<input type="radio" name="q2" value="nooit"/><label>Nooit</label><br />
<input type="radio" name="q2" value="zelden"/><label>Zelden</label><br />
<input type="radio" name="q2" value="soms"/><label>Soms</label><br />
<input type="radio" name="q2" value="meestal"/><label>Meestal</label><br />
<input type="radio" name="q2" value="altijd"/><label>Altijd</label><br />
</div>
<br />

<div>
<label class="lblQuestion">3. Hoe vaak bedenkt u van te voren wat u gaat kopen voordat u boodschappen gaat doen? </label><br />
<input type="radio" name="q3" value="nooit"/><label>Nooit</label><br />
<input type="radio" name="q3" value="zelden"/><label>Zelden</label><br />
<input type="radio" name="q3" value="soms"/><label>Soms</label><br />
<input type="radio" name="q3" value="meestal"/><label>Meestal</label><br />
<input type="radio" name="q3" value="altijd"/><label>Altijd</label><br />
</div><br />

<!-- Persoonlijke gegevens invullen -->
<label>Uw naam:&nbsp;</label><input type="text" name="naam" /><br />

<b>Demo: hieronder je eigen email invullen!</b><br />
<label>Uw email:&nbsp;</label><input type="text" name="email" /><br /><br />

<input type="submit" name="submit" value="Versturen"><br>

</form>
Dit Topic is gesloten.