Webprofis is een Forum waarin je vragen kunt stellen die webgerelateerd zijn. Heb je vragen over of problemen met je Webpagina, HTML, CSS, Javascript, PHP of andere client of serverside scriptingtalen? Stel ze dan gerust op dit forum. Op dit forum zijn een aantal vrijwilligers actief die u graag met uw vragen willen helpen en u waar mogelijk een passend antwoord aanbieden. Hebt u zelf veel ervaring en kennis met betrekking tot het bovenstaande? U bent van harte welkom om uw kennis met anderen te delen!

We hopen dat eenieder op dit Forum een leerzame ervaring mag opdoen.

Team Webprofis

Login gedeelte

Ik heb een login form, waarbij js en php wordt gebruikt.
Vanuit de js wordt er een login.php bestand gebruikt, waar wordt gekeken of de gegevens klopen.
Nu wil ik dat het stukje javascript in plaats van de login.php een function in php aanroept.
Is dit mogelijk ?

Mijn js:


$('#login').submit(function(e) {
var form = $(this);
var formdata = false;
if(window.FormData){
formdata = new FormData(form[0]);
}
var formAction = form.attr('action');
$.ajax({
type : 'POST',
url : 'login.php',
cache : false,
data : formdata ? formdata : form.serialize(),
contentType : false,
processData : false,
dataType : 'json',
success : function(response) {
if(response.type == 'success') {
$('#messages').removeClass();
$('#messages').addClass('alert alert-success').text(response.message);
} else {
$('#messages').addClass('alert alert-danger').text(response.message);
}
}
});
e.preventDefault();
});


Mijn php (dit moet in een functie):


if ( isset( $_POST['login'] ) ) {
if ( empty($_POST['username'] ) || empty( $_POST['password'] ) ) {
die( json_encode( array('type' => 'error', 'message' => 'Vermeld je gebruikersnaam en het wachtwoord') ) );
} else {
$conn = new PDO(DB_DSN,DB_USERNAME,DB_PASSWORD);
$results = $conn->prepare("SELECT 'username', 'password' FROM rvd_user WHERE username = :username AND password = :password");
$results->bindValue(':username', $_POST['username']);
$results->bindvalue(':password', $_POST['password']);
$results->execute();
$rows = $results->fetch(PDO::FETCH_NUM);
$conn = null;
if ( $rows > 0 ) {
$_SESSION['username'] = $_POST['username'];
header("Location: index.php");
} else {
die( json_encode( array('type' => 'error', 'message' => 'Gebruikersnaam en wachtwoord onbekend!') ) );
}
}
}
If it's not fun, you're not doing it right!

Reacties

Login of Registreer om te reageren.