Webprofis is een Forum waarin je vragen kunt stellen die webgerelateerd zijn. Heb je vragen over of problemen met je Webpagina, HTML, CSS, Javascript, PHP of andere client of serverside scriptingtalen? Stel ze dan gerust op dit forum. Op dit forum zijn een aantal vrijwilligers actief die u graag met uw vragen willen helpen en u waar mogelijk een passend antwoord aanbieden. Hebt u zelf veel ervaring en kennis met betrekking tot het bovenstaande? U bent van harte welkom om uw kennis met anderen te delen!

We hopen dat eenieder op dit Forum een leerzame ervaring mag opdoen.

Team Webprofis

Basis Contactformulier

bewerkt di 9 feb 2016 in Tutorials & Scripten Posts: 879PHP:

<?php

// functie spamcheck
function spamcheck($field)
{
//filter_var() sanitizes the e-mail
//address using FILTER_SANITIZE_EMAIL
$field=filter_var($field, FILTER_SANITIZE_EMAIL);

//filter_var() validates the e-mail
//address using FILTER_VALIDATE_EMAIL
if(filter_var($field, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
{
return TRUE;
}
else
{
return FALSE;
}
}

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST')
{

// definieren variabelen
$ontvanger = 'jouw@email.nl'; // HIEW JOUW EMAIL INVULLEN
$onderwerp_email = "Contactformulier"; // onderwerp wat in de email te zien is
$naam = $_POST['naam'];
$onderwerp = $_POST['onderwerp'];
$email = $_POST['email'];
$bericht = $_POST['bericht'];


// headers opmaken
$headers = 'MIME-Version: 1.0';
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=UTF-8' . "\r\n";
$headers .= 'From: '.$email;


// body voor de email opmaken
$body = "";
$body .= "Naam: ";
$body .= $naam;
$body .= "\n";
$body .= "Onderwerp: ";
$body .= $onderwerp;
$body .= "\n";
$body .= "Email: ";
$body .= $email;
$body .= "\n";
$body .= "Bericht: ";
$body .= $bericht;
$body .= "\n";


// mailcheck, wordt later gechecked
$mailcheck = spamcheck($_POST['email']);

// checken of een robot ons formulier bezoekt
if($_POST['robot'] != 'test_spambot') {
die();
}
//check of email geldig is en geldige input is geleverd

elseif ($mailcheck==FALSE) {
echo 'Ongeldige input emailveld<br /><br />';
}

else {

// email verzenden
$formsent = mail($ontvanger, $onderwerp, $body, $headers);

// echo's als email is verzonden
if ($formsent){
echo 'Uw bericht is successvol verstuurd!<br /><br />';
}
else{
echo 'Sorry, maar er is iets misgegaan met het versturen, probeer het later nog eens.';
}
}
} // eind server request
?>

De Form:

<form id="contactformulier" action="" method="post">Contactformulier<br /><br />
<input type="hidden" id="robot" name="robot" value="test_spambot" /> <!-- spamprotectie -->

Naam:<br />
<input name="naam" value="" />
<br />
Onderwerp:<br />
<input name="onderwerp" value="" />
<br />
Email:<br />
<input name="email" value="" />
<br />
Bericht:<br />
<textarea name="bericht" rows="4" cols="50" value=""></textarea>
<br /><br />

<input type="reset" value="Reset">
<input type="submit" value="Verzenden" />


</form>
Dit Topic is gesloten.