Webprofis is een Forum waarin je vragen kunt stellen die webgerelateerd zijn. Heb je vragen over of problemen met je Webpagina, HTML, CSS, Javascript, PHP of andere client of serverside scriptingtalen? Stel ze dan gerust op dit forum. Op dit forum zijn een aantal vrijwilligers actief die u graag met uw vragen willen helpen en u waar mogelijk een passend antwoord aanbieden. Hebt u zelf veel ervaring en kennis met betrekking tot het bovenstaande? U bent van harte welkom om uw kennis met anderen te delen!

We hopen dat eenieder op dit Forum een leerzame ervaring mag opdoen.

Team Webprofis

Contactformulier met Upload dmv PHPmailer

bewerkt di 9 feb 2016 in Tutorials & Scripten Posts: 879
Auteur: nuet

Download


Als eerste downloaden we PHPmailer
De map phpmailer gaan we zo dadelijk includen in de verwerking van de email.

Als eerste de form met 3 bijlages:

<form method="post" enctype="multipart/form-data" action="email.php">
Naam:<br />
<input type="text" name="naam" /><br />
Email:<br />
<input type="text" name="email"/><br />

Bericht:<br />
<textarea name="bericht" rows="15" cols="40"></textarea><br />

Bijlage:<br />
<input type="file" name="bijlage1" /><br />
<input type="file" name="bijlage2" /><br />
<input type="file" name="bijlage3" /><br />

<input type="submit" value="Submit" />
</form>
Bij submit worden we doorgestuurd naar email.php en daarin komt deze code te staan om de form te verwerken:
email.php:

<?php
require("phpmailer/class.phpmailer.php"); // pad naar class.phpmailer.php

$mail = new PHPMailer();

$mail->IsSMTP(); // connectie mailserver via SMTP
$mail->Host = "localhost"; // mailserver van localhost
$mail->SMTPAuth = false; // geen authenticatie gebruiken voor SMTP
$mail->WordWrap = 50; // word wrap 50 karakters

$mail->IsHTML(true);// email in HTML

$mail->From = $_POST['email'];
$mail->FromName = $_POST['naam'];
$mail->AddAddress("jouw@email.com"); // ontvangers emailadres
$mail->Subject = "Onderwerp email"; // onderwerp van de email


// body opmaken
$body = '';
$body .= 'Naam: ';
$body .= $_POST['naam'].'<br />';
$body .= 'Email: ';
$body .= $_POST['email'].'<br />';
$body .= 'Bericht: ';
$body .= $_POST['bericht'].'<br />';

$mail->Body = $body;
$mail->AltBody = $body;

if(!empty($_FILES['bijlage1']['name']))
{
$mail->AddAttachment($_FILES['bijlage1']['tmp_name'],$_FILES['bijlage1']['name']); // bijlage 1
}
if(!empty($_FILES['bijlage2']['name']))
{
$mail->AddAttachment($_FILES['bijlage2']['tmp_name'],$_FILES['bijlage2']['name']); // bijlage 2
}
if(!empty($_FILES['bijlage3']['name']))
{
$mail->AddAttachment($_FILES['bijlage3']['tmp_name'],$_FILES['bijlage3']['name']); // bijlage 3
}

if(!$mail->Send())
{
echo "Bericht kon niet worden verzonden. <p>";
exit;
}
else
{
echo "Bericht is succesvol verzonden";
}
?>
Dit Topic is gesloten.